Трећа сезона

 


Емисија 4
Емисија 3
Емисија 2
Емисија 1

 

 

 

Друга сезона

 


Емисија 8 (финале)
Емисија 7 (полуфинале)
Емисија 6
Емисија 5

 

 

Емисија 4
Емисија 3
Емисија 2
Емисија 1

 

 

Прва сезона

 

Емисија 5 (финале)

 

 

Емисија 4
Емисија 3
Емисија 2
Емисија 1